var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-38337040-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
مسئولین جدید شورای امنیت ملی در امور خاورمیانه و ایران PDF Print

حسن داعی، 10 فوریه 2017

ژنرال مایکل فلین مشاور امنیت ملی آمریکا، سرهنگ Derek Harvey را بعنوان مسئول ارشد امور خاورمیانه و سرهنگ Joel Rayburn را به سمت معاون وی و مسئول پرونده ایران، عراق، سوریه و لبنان در شورای امنیت ملی منصوب کرده است. هر دوی آنان تجربه ای طولانی در مقابله با گروههای نظامی وابسته با سپاه قدس در عراق داشته و درک بسیار درستی از رژیم ایران دارند. آنان، سیاست های هژمونی طلبانه رژیم را یک تهدید جدی علیه صلح و امنیت در خاورمیانه و منافع درازمدت آمریکا میدانند وخواهان مقابله جدی با آن هستند. این انتصاب، میتواند نشانی از یک چرخش بنیادین در سیاست های آمریکا در منطقه و دوری از مماشات با رژیم ایران باشد.

-------------------------------

ژنرال مایکل فلین مشاور امنیت ملی آمریکا، سرهنگ Derek Harvey را بعنوان مسئول ارشد امور خاورمیانه و سرهنگ Joel Rayburn را به سمت معاون وی و مسئول پرونده ایران، عراق، سوریه و لبنان در شورای امنیت ملی منصوب کرده است. هر دوی آنان، از افسران بخش اطلاعات وزارت دفاع هستند که در زمان حضور نظامی آمریکا در عراق خدمت کرده اند و از مسئولان ارشد اطلاعاتی پنتاگون در زمینه مقابله با گروههای مسلح ضد آمریکائی و بویژه گروههای وابسته به رژیم ایران بوده اند. سرهنگ هاروی و ری برن از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و سیاست های هژمونی طلبانه اش در خاورمیانه میباشند و خطر رژیم ایران را یک تهدید جدی علیه صلح و امنیت در خاورمیانه و منافع درازمدت آمریکا میدانند.

ترکیب اعضای شورای امنیت ملی ترامپ بویژه مسئولین پرونده خاورمیانه و ایران، میتواند نشانی از یک چرخش بنیادین در سیاست های آمریکا در منطقه باشد. باید بیاد داشت که در کابینه باراک اوباما، مسئولین شورای امنیت ملی و بویژه مدیران بخش خاورمیانه و ایران، از محیط دیپلماتیک و آکادمیک بیرون آمده بودند و عموما به مماشات با رژیم ایران اعتقاد داشتند.

هاروی و ری برن با تجربه ای که در عراق و در مقابله با رژیم ایران و گروههای مسلح وابسته به سپاه قدس کسب کرده اند، درک درست و واقعگرایانه ای از رژیم ایران دارند و دوستی و همکاری با رژیم ایران حتی در زمینه مقابله با داعش را ضد منافع ملی آمریکا میدانند و از منتقدان جدی سیاست های متوهمانه اوباما در رابطه با رژیم ایران بوده اند.

سرهنگ هاروی در مقاله ای که سال گذشته چاپ کرد، با سیاست اویاما علیه داعش را همکاری دوفاکتو بین واشنگتن و تهران و نادیده گرفتن خطر رژیم ایران دانست و آنرا ضد منافع آمریکا دانست و از آن بشدت انتقاد کرد. هاروی در مقالات و مصاحبه های چند سال اخیر خود، خواستار نزدیکی بیشتر آمریکا با متحدان سنتی منجمله عربستان، مصر و اسرائیل شده و هدف اصلی سیاست خاورمیانه ای آمریکا را مقابله با تهدید رژیم ایران معرفی کرده است.

سرهنگ ری برن، از مسئولان ارشد اطلاعاتی پنتاگون در عراق در سالهای حضور نظامی آمریکا در این کشور بود و در مصاحبه ها و سخنرانی های خود نشان داده است که درک بسیار عمیقی از ماهیت رژیم ایران و فعالیت های سپاه قدس دارد. ری برن در سخنرانی سال 2014 خود در موسسه کارنگی در سال گذشته، سیاست های رژیم ایران در عراق پس از حمله آمریکا را تشریح کرد و گفت که هدف درازمدت رژیم برای تسلط بر عراق با استراتژی تضعیف ارتش عراق، تقویت گروههای میلیشای شیعه با الگوبرداری از سپاه پاسداران و بسیج، تضعیف هویت ملی در عراق، تضعیف یکپارچگی این کشور، گسترش نفوذ در مراکز مذهبی است. سرهنگ ری برن در گفتگوی مفصل دیگری که در بنیاد آمریکای جدید در 2014 داشت، نقش رژیم ایران و سپاه قدس در عراق و استراتژی رژیم برای تسلط بر این کشور را تشریح کرد.

انتصاب هاروی و ری برن را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که نظرات آنان و همچنین دیدگاه ژنرال فلین در مورد رژیم، آغازی برای یک سیاست جدید و واقعگرایانه در رابطه با رژیم حاکم بر کشورمان باشد.

سرهنگ ری برن، از مسئولان ارشد اطلاعاتی پنتاگون در عراق در سالهای حضور نظامی آمریکا در این کشور بود و در مصاحبه ها و سخنرانی های خود نشان داده است که درک بسیار عمیقی از ماهیت رژیم ایران و فعالیت های سپاه قدس دارد. ری برن در سخنرانی سال 2014 خود در موسسه کارنگی در سال گذشته، سیاست های رژیم ایران در عراق پس از حمله آمریکا را تشریح کرد و گفت که هدف درازمدت رژیم برای تسلط بر عراق با استراتژی تضعیف ارتش عراق، تقویت گروههای میلیشای شیعه با الگوبرداری از سپاه پاسداران و بسیج، تضعیف هویت ملی در عراق، تضعیف یکپارچگی این کشور، گسترش نفوذ در مراکز مذهبی است. سرهنگ ری برن در گفتگوی مفصل دیگری که در بنیاد آمریکای جدید در 2014 داشت، نقش رژیم ایران و سپاه قدس در عراق و استراتژی رژیم برای تسلط بر این کشور را تشریح کرد.

انتصاب هاروی و ری برن را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که نظرات آنان و همچنین دیدگاه ژنرال فلین در مورد رژیم، آغازی برای یک سیاست جدید و واقعگرایانه در رابطه با رژیم حاکم بر کشورمان باشد. هفته پیش ژنرال فلین در بیانیه ای خطاب به رژیم ایران گفت: "جامعه بین المللی در رابطه با رفتار ناشایست جمهوری اسلامی، بردباری بیش از اندازه ای از خود نشان داده است.اقداماتی از قبیل تشکیل فوری نشست شورای امنیت یا صدور بیانیه های تند کافی نیست. دولت ترامپ از این پس رفتارهای تحریک آمیز جمهوری اسلامی که منافع مان را تهدید میکند، تحمل نخواهد کرد. دوران نادیده گرفتن رفتار خصمانه و دشمنانه جمهوری اسلامی علیه آمریکا و جامعه بین المللی به پایان رسیده است."