var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-38337040-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
ایدئولوژی بنیادگرانه ولایت فقیهی و بحران اکولوژیک و معضلات آب در ایران PDF Print

دکتر کاظم موسوی- 30 اکتبر 2015

در شرایط کنونی اکثر شهرهای بزرگ و ساکنان میلیونی آن در میهن ما در یک بحران پیچیده و همه جانبه زیست محیطی بسر می برند. مشکلات و معضلات آب، آلودگی و کمبود آن تنها یک بخش مهم ازمسایل بحران اکولوژیک تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران  است .آب با محیط زیست رابطه جدایی ناپذیر و تنگاتنگی دارد. آب در اکولوژی یک منطقه نقش تعیین کننده ای دارد و بدون شک توسعه پایدار، حراست از محیط زیست و حقوق بشر با مدیریت صحیح آب است که درهم می آمیزد و کامل می شود.

تخریب منابع و آلودگی آبها، توهینی آشکار به شان و مقام انسانی است و می بایست در کارنامه سیاه رژیم حاکم بر ایران درباره نقض حقوق بشر مردم ایران ثبت گردد. امروزه انگیزه و اهمیتی که در افکار عمومی ملل جهان در مورد محیطی زیست متبلور شده در مفهوم اکولوژی نهفته است که آنهم به نوبه خود از پشتوانه علمی، تجارب و مدارک آن سرچشمه می گیرد و نه فقط از موضع اخلاقی، سیاسی.

بنابراین اکولوژی پدیده ای بس فراتر از دستگاه ایدئولوژی، طرز اندیشه دینی، معنوی و اخلاقیات زیست بومی متاثر از دیدگاه ولایت فقیهی و جهان بینی دوران عصر حجر آخوندی است. باید گفت که در فلسفه و نگرش و رفتار زیست بومی سردمداران نظام حاکم و منجمله معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار، تمام موهبت ها و امتیازات نهفته در طبیعت و محیط زیست، عطیه ای الهی است، که مالکیت و اختیارات آن به نظام مذهبی و رهبر دینی و ولی فقیه تعلق دارد.

در این اندیشه کانون اصلی ارزش، انسان و منابع طبیعت بطور غیرمتمایز از یکدیگر نیستند، بلکه ارزش ذاتی انسان به مثابه اشرف مخلوقات و به عنوان موجودات جدا از طبیعت هستند. در این نگاه مذهبی- هر چند هم که پدیده جهان طبیعی ارزشمند جلوه داده می شود، اما ارزش آن معمولا خصلت ابزاری دارد، یعنی طبیعت فقط برای آدمی (بطور خاص مومنین) و به خاطر آن هااست که کار می کند و ارزش دارد. به عبارت دیگر، تا جایی که آدمی برای آن ارزش قائل است اهمیت دارد.

اوست خدایی که زمین را برای شما رام و هموار کرد. پس شما بر پستی و بلندی آن راه روید و از زرق روزی خدا بهره مند شوید، سوره ملک آیه 15.

و خداوند زمین را بستر شما نهاد تا در زمین راههای گونه گون در نوردید، وزآن پس زمین را برای بهره وری از آن بگسترایند، سوره نوح آیه ۲۰ و ۱۹.

منابع طبیعی آب، جنگلها و مراتع…..از جمله نعمات و برکات الهی می باشد که از دست غارتگران و چپاولگران آزادشده و تحت مالکیت نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، گزارش سازمان جنگلها و مراتع در کیهان سال ۱۳۶۴ جلد اول صفحه ۶۴.

بدینسان اگر سیاستها و خط مشی های اجرایی محیط زیست و زیست بومی در جمهوری اسلامی را بررسی کنیم، بطور یقین چیزی جز فرهنگ حرص، غصب و چپاول و مصرف بی رویه سرمایه ها و منابع ملی، در راستای هدف و منافع جیب رهبران نظام باصطلاح الهی، ارگانهای دولتی و نیروهای اختناق و سرکوبگر رژیم را نخواهیم دید.

تجربه نشان داده است عوامل بروز الودگی‌های محیط زیست در ایران با دیگر کشورهای هم سنگ  در جهان تفاوت اساسی‌ دارند. بطور مثال  برای یک فرد با ماهیت مذهبی متعصب و بنیاد گرای مسلمان آنچنان که سردمداران این حکومت خود را معرفی می کنند، کار کردن با چیزهای ناپاکی چون آب لجن فاضلابها و فضولات زباله ها، نجس محسوب شده و اساسا اندیشیدن در این گونه موارد، موضوعی بسیار ثقیل به شمار می رود.

همچنین عوارض آلودگی صوتی ناهنجار بر آمده از پخش قوی صدا‌های غمناک اذان، قران و نوحه خوانی‌های سیستماتیک و شبانه روزی از بلندگوهای صدها مساجد و تکیه‌ها در سطح کوچه و خیابانهای شهرها بطور یقین صدماتش بر مردم و کودکان بیش از آلودگی صوتی منتج از عبور و مرور وسایل نقلیه و موتور‌ها در خیابانهاست، که در ساعتی‌ از شب حدوداً آرام و یا قطع می‌‌شوند.

عمومیت بیماری‌های روانی در طول ۳۷ سال در ایران هشدار دهنده است زیرا اختلال‌های روانی (عصبانیت و رنجش زودرس، آشفتگی و پریشانی، استرس، اضطراب) رتبه نخست را در میان بیماری‌های مردم ایران به خود اختصاص داده است.

امروزه زنان ایران بدلایل وجود شرایط حاکمیت مذهبی‌ ضدّ زن و ساختارهای سنتی و روابط فرهنگ سیاسی اقتصادی مردسالارانه حاکم ،‌ بدون شک از کمترین امکانات بهره برداری از منابع طبیعی و ملی، اشتغال در صنعت، دستمزد عادلانه، اعتبارات بانکی، امکانات مسکن، آموزشی، بهداشتی تغذیه نسبت به مردان کشور ما برخوردار هستند. بدین ترتیت زنان میهن ما بطور واقعی کمترین بهره وران و مصرف کنندگان منابع مادی و غیر مادی  و کمترین مقداربروز الودگیها در محیط زیست در کشور هستند. در دستگاه فکری و فرهنگ  آخوندها

بالاترین نقش و مسئولیتهای اصلی جمع آوری و دفع زباله ها در خانواده  را مستقیما بر شانه زنان ایران می‌‌اندازد و در انجام برنامه های تعلیم و تربیت  مکتبی‌ کودکان در خانواده توسط بانوان، به آنان وعده و وعید رفتن به بهشت، جلوتر از مردان داده می شود.

بلحاظ تجربی و علمی شرایط سیاسی دیکتاتوری از نوع ولایت فقیه حاکم از هر گونه رشد انگیزه ها و استعدادهای مردمی در زمینه های گوناگون و حتی افزایش خودآگاهی در زمینه های فرهنگ رفتار زیست محیطی عمومی جلوگیری کرده است. در حاکمیت غیر مدنی جمهوری اسلامی مشکلات و موانع غیر قابل علاج بسیاری بر سر راه تشکیل و فعالیتهای مهم و ضروری جنبشهای اجتماعی محیط زیست در کشور اکولوژیک ایران وجود دارد. مشکلات درنظام دیکتاتوری مذهبی حاکم به لحاظ سیستم اداری و فساد و رشوه خواری آخوندها و نحوه نگرش حاکم بر آن، مشکلات قانونی و قانونی و ثبت، در مجموع باعث محدودیت و نابودی انگیزه ها و فعالیتها،‌ محدودیت های عضو گیری،‌ مشکلات مالی، مزاحمت های جدی ارتباطات داخلی و خارجی، سانسور چاپ و انتشارات،‌ اخبار و شواهد فجایع محیط زیستی می شود ‌و همچنین آسیب پذیری این سازمانهای غیر دولتی را در برابر تهدید ها وسرکوب را بالا می برد. از سوی دیگر همه این مشکلات بصورت جدی عاملی منفی در مدیریت سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی می گردد.

با توجه به همین نکات به یقین می توان گفت که مبنای همه مشکلات زیست محیطی و آلودگی، تخریب و چپاول گسترده منابع طبیعی و ملی در کشورمان، بیش از آنکه محصول عوامل فرهنگی، علمی و یا فنی باشد، به غایت موضوعی ایدئولوژی- سیاسی و ناشی از وجود سیاستهای ناکارآمد و رفتارهای خودکامه  آخوندهای حاکم بر محیط زیست میهن ما تحمیل شده است.

روند و دینامسیم آلودگی و اثرات تخریب و اتلاف گسترده منابع طبیعی ایران در نظام جمهوری اسلامی بگونه ای است که بطور مستقیم و غیر مستقیم، هر گونه شرایط برای اصلاح ومتعاقبا توسعه لازم و مترقی در تمامی عرصه ها و سطوح مختلف در کشور را در آینده نیز محدود می کند. بدون شک حل مشکلات زیست محیطی، منجمله بحران آب و خشکسالی بدون رها شدن مردم از شر تمامیت جمهوری اسلامی غیر ممکن است.