var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-38337040-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
یک یادآوری کوچک به اصلاح طلبان مقیم خارج PDF Print

حسن داعی، 11 دسامبر 2014

پس از انتشار گزارش شکنجه توسط سازمان سیا، برخی از اصلاح طلبان حکومتی مقیم خارج، گویا از این وحشیگری ها دچار شوک روحی شده و با نوشتن مقاله و مصاحبه، انزجار خود از رفتار ضد انسانی سازمان سیا را ابراز داشته اند. لابیست ها و دلالان رژیم نیز با بسیج رسانه ای و توئیتری، تلاش میکنند تا با هم سطح کردن رفتار سازمان سیا و رفتار گشتاپوی آخوندی با مردم ایران،  کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در 36 سال گذشته را کمرنگ نموده و غرب و جامعه بین المللی را فاقد اعتبار برای فشار به دیکتاتوری آخوندی در زمینه حقوق بشر نشان دهند.

صدالبته که رفتار سازمان سیا، مشمئزکننده و تکان دهنده است اما از اصلاح طلبان مقیم خارج که دچار شوک حقوق بشری شده اند انتظار میرود که اکنون که در ساحل امن و در پناه حمایت های مالی و سیاسی آمریکا و اروپا قرار دارند، برای نشان دادن صداقت خود، یک گزارش کوتاه از دوران سیاه دهه شصت و زمانیکه جناح خط امام (اصلاح طلبان کنونی) با کنترل سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه، دهها هزار زندانی را شکنجه و قلع و قمع نمود، منتشر نمایند. تجاوز به زندانیان قبل از اعدام، قتل عام دسته جمعی برخی خانواده ها، تجاوز و شکنجه به همسر و کودک در مقابل چشم دیگر اعضای خانواده، قرار دادن زندانی در قفس و قبر برای چند ماه، قتل زیر ضربات شلاق و سرانجام به دار آویختن هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 میتواند بخش کوچکی از این گزارش باشد.

البته اگر این برادران و خواهران اصلاح طلب کنونی (خط امامی های سابق)، از شوک روحی خارج شده و فراغت بیشتری یافتند، بد نیست گزارش کوتاه دیگری در مورد ترورهای خارج از کشور و همچنین اشاعه تروریسم توسط سربازان گمنام امام زمان و برداران سپاه قدس در سراسر جهان منتشر نمایند.